Giỏ hàng trống

Giới thiệu máy bắn cá Minh Đức 699

Giới thiệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ MINH ĐỨC

Ngành nghề kinh doanh: Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh. 

Chi tiết: Bán lẻ máy bắn cá

 

 

Ngành nghề kinh doanh theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam